Leporello Kenia Trip I

 • Leporello, 1992

  Collage auf Hartfaser
 • Leporello, 1992

  Collage auf Hartfaser
 • Leporello, 1992

  Collage auf Hartfaser
 • Leporello, 1992

  Collage auf Hartfaser
 • Leporello, 1992

  Collage auf Hartfaser